Gero eta plaza gehiago eskaintzen ditu euskal poliziak, baina ,aldi berean, hautaketa-prozesuan parte hartzen duten pertsonak ere bai . Ertzaintzaren kidegoan, euskarak puntuazio handiagoa ematen die egiaztatutako titulua duten pertsonei:

  • Hizkuntza eskakizuna duten lanpostuei (Europako Esparru Bateratuko B-2 mailaren edo HABEren 2. mailaren baliokidea): 8 puntu.
  • Hizkuntza eskakizuna duten lanpostuei (Europako Esparru Bateratuko C-1 mailaren edo HABEren 3. mailaren baliokidea): 16 puntu.