EAEko administrazioan lan egiten duten langileek euskara Hizkuntza-eskakizun bat edo beste izan behar dute. HAEEk kudeatzen du administrazioaren eskakizunak jasotzen dituen egiaztapenen erregistroa. Prozedura desberdinekin egin daiteke:

 1. HAEEk antolatutako akreditazio deialdiak, izena emateko epean administrazioarentzat lanean ari diren pertsonek parte har dezaketenak. Deialdi hau urtean bitan egiten da.
 2. Erakundeak beren lan eskaintzetarako hautatzeko prozesuetan, izangaiak lanposturako behar den hizkuntza eskakizuna egiaztatzen duten azterketetara aurkez daitezke.
 3. Europako Erreferentzia Esparrua homologatzeko sistemaren bidez egiaztatzea. Euskara titulu hauek erregistroan inskribatzen dira, baliokidetasunaren arabera:
 • 1. HE = B1
 • 2. HE = B2
 • 3. HE = C1
 • 4. HE = C2

Titulu hauen baliozkotzeak ere egin daitezke.

HAEEren DEIALDIAK

HAEEk antolatzen dituen Hizkuntza-eskakizunak egiaztatzeko deialdiak urtean bitan egiten dira: lehenengo eta hirugarren hiruhilekoan.

2020ko lehen deialdia otsailaren 13an argitaratuko da, eta hau da egutegia:

 • Otsailaren 14tik 28ra eskaerak aurkezteko epea irekiko da.
 • Martxoaren 20an argitaratuko da onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda.
 • Apirilaren 8an argitaratuko da onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda.

Azken zerrenda horren ondoren, maiatzaren 9an Barakaldoko BECen idatzizko proba egingo da:

 • Apirilaren 8an argitaratuko da deitutakoen zerrenda.
 • Ekainaren 11n argitaratuko dira idatzizko probaren emaitzak.

Ondoren, ahozko proba egingo da ekainaren 17an, 18an eta 19an, aztertutakoen kopuruaren arabera. Beraz, ekainaren 11n honako hauek argitaratuko dira:

 • Datak, tokiak eta ordutegiak.
 • Deitutako pertsonen zerrenda.

Azkenik, emaitzak argitaratuko dira:

 • Uztailaren 1ean argitaratuko dira behin-behineko emaitza globalak.
 • Uztailaren 1ean argitaratuko dira behin-behineko emaitza globalak.
 • Uztailaren 2tik 8ra, idatzizko eta ahozko azterketa erreklamatzeko epea irekiko da.
 • Uztailaren 30ean argitaratuko dira behin betiko emaitzak.

AZTERKETA EREDUAK

HAEEren azterketa-ereduak Europako Erreferentzia Markoaren ereduekin bat datoz. Azterketek hiru zati dituzte euskararen ulermena zehazteko arlo bakoitzean: entzumena eta irakurmena ulertzea, idazmena eta mintzamena.

Lehenengo zatian, ulermen-probak egiten dira. Entzumen-ulermenak 30-35 minutu irauten du PL1 eta PLrako, eta 40-45 minutu gainerakoetarako. Gutxienez hiru audiok eta hiru ariketak osatzen dute, hala nola hautapen anitzeko galderak, egoerak identifikatu / erlazionatu, koadroak osatu, erantzun laburreko galderak. hutsuneak betetzea, etab.

Ondoren, 50-70 minutuko irakurmen-proba egiten da, mailaren arabera. Gutxienez hiru testu eta hiru ariketa ditu, hala nola hautapen anitzeko galderak, erlazionatzea (ideia / titulua / paragrafoa lotu), espazioak betetzea (cloze testa, esaldiak txertatu...), testua ordenatzea, etab.

Azterketaren bigarren zatian, idatzizko adierazpenaren maila zehazten da, 60-120 minutukoa. Proba honetako maila guztietan bi testu idatziko dira, nahiz eta tipologia eta luzera desberdinak izan:

 • 1. HE: 60 minutu

ariketa: gutxienez 50 hitz idatzi. Mezu laburrak, informazioa zehaztu edo emateko.

 • ariketa: gutxienez 100 hitz idatzi. Norberaren interes edo erreakzioak, informazioa, kontakizun laburrak, argazki, plano edo mapa batetik abiatuta deskribapenak ekarri, eskatu edo egiaztatzeko gutun formal eta informalak.
 • 2. HE: 75 minutu
 • ariketa: gutxienez 125 hitz idatzi. Gutun formala edo mezu elektronikoa zerbait ezagutarazteko, argibideak edo informazioa eskaini edo eskatzeko.
 • ariketa: gutxienez 125 hitz idatzi. Informazioa eman, eskatu edo egiaztatzeko, interesa edo arbuioa adierazteko dokumentu idatzia…
 • 3. HE: 90 minutu
 • ariketa: gutxienez 180 hitz idatzi. Kexak edo eskaerak aurkezteko korrespondentzia formala.
 • ariketa: gutxienez 180 hitz idatzi. Iritzi-artikulua, iritzia azaldu, erakutsi eta argudiatzeko, tokiak, pertsonak eta/edo gauzak zehaztasunez deskribatzeko.
 • 4. HE: 120 minutu
 • Ariketa: jarraibide, iritzi edo argudioak dituen testu administratiboa.

argudioak.

 • Ariketa: argudiozko testua, aukerako gaia izango duena.

Azkenik, azterketaren hirugarren zatian ahozko ulermena egiten da. Mailarik baxuenean 15-20 minutu irauten du, 2HEn 30 minutu, 35-40 minutu 3HEn eta 4HEn. Atal honetan, aztertuek bikoteka egiten dute proba. Bi zati ditu:

bakarrizketa bat, gai jakin batetik abiatuta, eta elkarrizketa inprobisatua, proposatutako gai batetik abiatuta, non bakoitzak jarrera bat izango baitu.