1.- Web orri honen titularra Orixe Euskaltegia S.A.L. da.

  • IFK: A48840763
  • Merkataritza Erregistroaren inskripzioa: B1-17171 orriko 3412 alea
  • Helbide soziala: Poza Lizentziatuaren kalea, 56 – solairu artea ezk. , 48013 Bilbo-Bizkaia
  • Helbide elektronikoa: mikelats@izar.net
  • Telefonoa: (+34) 94 4153295 – 94 4028650


2.- Web orri hau erabiltzeak erabiltzaile izaera ematen dio hori egiten duenari, eta berekin dakar lege-ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzea. Erabiltzaileak baldintza horiek irakurri beharko ditu web honetan sartzen den bakoitzean, aurrerantzean aldatu egin baitaitezke. Web orri honetako alderdi batzuk, beren espezialitateagatik, lege-ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau berezien mende egon daitezke; beraz, horiek erabiltzen dituen edo horietara sartzen den erabiltzaileak ere onartu behar ditu.


3.- Web honen eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, linkak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea, etab.), baita markak eta gainerako zeinu bereizgarriak ere, Orixe Euskaltegia SAL-enak edo hirugarrenenak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko inolako eskubiderik eskuratuko Web honen erabilera hutsagatik.
Erabiltzaileak uko egin beharko dio: a) web gune honetako edukiak erreproduzitzeari, kopiatzeari, banatzeari, hirugarrenen esku jartzeari, publikoki jakinarazteari, eraldatzeari edo aldatzeari, legean jasotako kasuetan edo ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L.-k berariaz edo eskubide horien titularrak baimendutako kasuetan izan ezik.; b) erabilera pribaturako, webgune honetako softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erreproduzitzeari edo kopiatzeari, eta publikoki komunikatzeari edo hirugarrenen esku jartzeari, baldin eta horrek erreproduzitzea badakar; c) web honetako edukiak ateratzea edo berrerabiltzeari.


4.- Bere web orrietatik web orri honetara estekak sartu nahi dituen erabiltzaileak baldintza hauek bete beharko ditu: a) esteka home page-rekin bakarrik lotuko da, eta ezin izango du inola ere erreproduzitu; b) Ezin izango da framerik edo markorik jarri webaren inguruan, ez eta Interneteko helbide desberdinen bidez edo web honekin zerikusirik ez duten edukiekin batera ikusteko aukera ematen duenik ere. Horrela, ORIXE EUSKALTEGIaren izen ona, marka eta ospea aprobetxatzeko, zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruzko errorea edo nahasmena eragin ba dezake erabiltzaileengan. edo legeak debekatzen duen beste edozein modutan egin bada; c) esteka egiten duen orritik ezin izango da ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L. edo produktuen eta zerbitzuen kalitateari buruzko adierazpen faltsu edo zehatzik egin; d) Bidaltzaileak ezin izango du ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L.ren marka edo beste edozein ikur bereizgarririk erabili. bere web orrian, legeak baimendutako edo ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L.k espresuki baimendutako kasuetan izan ezik ; e) esteka ezartzen duen orriak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezin izango du eduki ez-zilegirik, kaltegarririk, moralaren eta ohitura onen aurkakorik, ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L.-ren ideia faltsua sortu edo eragin dezaketenik. ORIXE EUSKALTEGIA, S.A.L.ren jardueraren inguruan bidaltzailearen ideiak, adierazpenak edo jarduerak babesten ditu, lotura ezartzen den web orriaren edukiak eta gai orokorrak kontuan hartuta.


5.- Orixe Euskaltegia S.A.L. ez da arduratuko webgune honetan programa maltzurrik edo bestelako elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeaz. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, Orixe Euskaltegia S.A.L. enpresak ez du bere gain hartuko Web honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizunik. Era berean, Orixe Euskaltegia S.A.L. ez da erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, baldin eta kalte horiek Web honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetan akatsak edo deskonexioak eragiten badituzte.


6.- Web honek erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen dioten estekak izan ditzake. Kasu horietan, Orixe Euskaltegia S.A.L. soilik izango da loturen bidez emandako edukien eta zerbitzuen erantzule, haien ez-zilegitasunaren berri izan eta arretaz desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu legez kontrako edukiak edo eduki desegokiak dituen esteka bat dagoela, Orixe Euskaltegia S.A.L. enpresari jakinarazi ahal izango dio, baina horrek ez du esan nahi erabiltzaileak dagokion esteka kendu behar duenik. Orixe Euskaltegia S.A.L. enpresak ez ditu beti ezagutzen esteketako edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez da erantzule egiten haien kalitaterik ezak, deseguneratzeak, eskuragarritasunik ezak, erroreak, baliaezintasunak edo legez kontrakotasunak eragindako kalteengatik, eta ez du erantzuten egindako adierazpenengatik edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuengatik, zerbitzu horiek emateko zuzeneko erantzukizuna duenean izan ezik.


7.- Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgune hau behar bezala erabiltzeko, Legearen, lege-ohar honen eta, hala badagokio, aplika daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideen arabera. Erabiltzaileak Orixe Euskaltegia S.A.L. enpresaren eta hirugarrenen aurrean erantzungo du betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitezkeen kalte edo galeren aurrean.


8.- Lege-ohar hau Espainiako legeriak arautzen du oso-osorik. Lege-ohar honen interpretazioari edo aplikazioari buruzko edozein gatazka ebazteko, erabiltzaileak Orixe Euskaltegia SAL helbideratuta dagoen auzitegien jurisdikzioaren mende jarriko da berariaz.