Arduraduna: ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L.
Helburua: Tratamenduaren helburuen deskribapen erraza
Legitimazioa: Erabiltzailearen/bezeroaren baimena
Hartzaileak: Ez zaie daturik lagako hirugarrenei, legezko betebeharra izan ezean
Eskubideak: Datuak babesteko eskubideak erabiltzea

OINARRIZKO INFORMAZIOAREN GARAPENA

Gure erakundean, gure protokoloak eta pribatutasun-politikak Datuak Babesteko 679/2016 Europako Araudira (DBEO) eta Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Legera egokitu ditugu, tratatzen ditugun datuen segurtasunak eta babesak kezkatzen gaituelako.

1.- NOR DA DATUEN TRATAMENDUAREN ARDURADUNA?

ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L., helbidea POZA LIZENTZIATUAREN KALEA, 56 – SOLAIRU ARTEA EZK., 48013 BILBAO-BIZKAIA da bere datuen tratamendu egokiaren arduraduna. Kontsulta dezakezu tratamendu honi buruzko informazioa helbide elektroniko honetan: mikelats@izar.net

2.- ZERTARAKO ERABILTZEN DITUGU ZURE DATUAK?

ORIXE EUSKALTEGIA S.A.L.-en, interesdunek ematen diguten informazioa lantzen dugu, helburu hauekin: 

  • Erabiltzailearekin/bezeroarekin sinatzen ditugun zerbitzuak eta prestazioak betetzea.
  • Ematen ditugun zerbitzuei dagokienez, egiten diren trebetasunak izapidetzea eta kudeatzea.
  • Gure zerbitzuen publizitate- edo sustapen-informazioa bidaltzea.
 3.- ZEIN DA DATUAK TRATATZEKO LEGEZKO OINARRIA?

Baimenaren bidez emandako datuak erabiltzea beharrezkoa da bezeroekiko harremanak behar bezala kudeatzeko eta, gainera, legezko betebeharrak betetzeko.

Edozein unetan adieraz dezakezu zure datuak erabiltzearen aurka zaudela, eta, beraz, baliorik gabe utz dezakezu horiekin egiten duzun edozein kudeaketa, eta datuak legez aurreikusitako denboran bakarrik geratuko dira blokeatuta. Jakinarazten dizugu baimenik ez emateak zerbitzuak ematea ezinezko egin dezakeela.

4.- NIRE DATUAK LAGAKO DITUZTE

Printzipioz, ez da daturik lagako, legezko betebeharra izan ezean.

Hala ere, zure datuak erakunde honetako profesionalei eta/edo hornitzaileei laga ahal izango zaizkie, kontratua betetzeko soilik, edo erakunde horretako zerbitzuen hornitzaileei, hala nola, aholkularitzei, informatika-zerbitzuei, hodeian biltegiratzeko zerbitzuei eta abarri.

5.- ZENBATEAN GORDEKO DITUGU ZURE DATU PERTSONALAK?

Zure datu pertsonalak bakarrik gordeko ditugu kontratu-harreman bati eusten diogun bitartean, horretara behartzen duen lege-baldintza bat dagoen bitartean; baldin eta,  zure datuak ez tratatzeko eskubiderik erabiltzen ez baduzu.

6.- NOLA ERABIL DITZAKET NIRE ESKUBIDEAK?

Eskubideen titular zarenez, zure datuak kontrolatzen dituzu eta, beraz, edozein unetan erabil ditzakezu zure eskubideak, mezu elektroniko bat bidaliz: mikelats@izar.net

Eskubide hauek erabil ditzakezu::

  • Sarbidea – Entitate honek erabilitako zure datu pertsonalak kontsultatu ahal izango dituzu
  • Zuzenketa – Zure datu pertsonalak aldatu ahal izango dituzu, okerrak badira.
  • Kentzea – Zure datu pertsonalak ezabatzeko eska dezakezu
  • Oposizioa – Zure datu pertsonaletako bat ez erabiltzea eska dezakezu
  • Tratamendua mugatzea – Egoera jakin batzuetan, zure datu pertsonalen tratamendua mugatzea eska dezakezu.
  • Eramangarritasuna – Eman dizkiguzun edo gure kontratu-harremanean lortu ditugun datu pertsonalak jaso eta beste erakunde batera bidali ahal izango dituzu.

Erabiltzaileei jakinarazten zaie eskubidea duela edozein unetan baimena atzera botatzeko, baina horrek ez duela eraginik izango hura kendu aurreko baimenean oinarritutako tratamenduaren zilegitasunean.

Era berean, interesdunei jakinarazten zaie Kontrol Agintaritzari erreklamazioa aurkez diezaioketela Datuen Babesaren arloan, batez ere beren eskubideekin gustura geratu ez direnean.

Zure eskubide guztiak zure izena jarrita, eta eskaerarekin batera zure identifikazioaren fotokopia vidalita eska ditzakezu.